SMART 235 ET 230V – 50HZ THREE PHASE

327,656.00 ฿