OPEN HD 450 ET BLACK 400V-50HZ THREE PHASE

879,349.00 ฿