OPEN HD 400 EM BLACK 230V-60HZ SINGLE PHASE

879,349.00 ฿